¿Vives tú cerca de Dios? – Èske w ap viv pre Bondye?

Muchas personas dicen que quieren ir al cielo.
Las personas buscan su propia manera de agradar a Dios.
Las personas hacen buenas obras, para que Dios les permita entrar en el cielo.

Las personas escogen su propio camino, para estar cerca de Dios.

¿y tú?
¿También tienes tu propia manera de vivir cerca de Dios?
¿Crees tú que estás viviendo cerca de Dios?
¿Sabes tú, si tu vida le agrada a Dios?

Quizás tú tienes una vida buena, ayudando a otras personas,
y por esto piensas que Dios te abrirá las puertas del cielo.

Leamos lo que dice la Biblia, en Proverbios 16:25

Hay camino que parece derecho al hombre,
Pero su fin es camino de muerte.

Leamos también la versión en el sentido creol

El camino que crees es el correcto, es el que te lleva directo a la muerte.

Es un mensaje claro, El mismo Señor te dice en este momento estas palabras.
La forma en que piensas ir al cielo no te sirve, tú no puedes ir al cielo, a la presencia de Dios, con tus esfuerzos, o tus obras, o por tu dinero.

tu mejor intención, tu mejor obra, tu mejor idea que tienes para ir al cielo. no sirve de nada, Porque el camino que crees es el correcto, para ir al cielo, para ir a la presencia de Dios, realmente te aleja de Dios

No puedes ir a Dios a tu manera, Porque El camino que crees es el correcto, es el que te lleva directo a la muerte.

Entonces,
¿Que debes tú hacer para ir al cielo?

Bueno, ahora es el momento para hablar de Jesucristo.

El Hijo de Dios, El Salvador del mundo, Él es el verdadero camino para ir a Dios.
Primero, Porque Él mismo vino desde el cielo, para dar su propia vida en rescate por todos.
Él murió en la cruz, Él fue sepultado y al tercer día Él se levantó de entre los muertos.

Jesús de quien estamos hablando en este momento, solo Él perdona pecados,
Él tiene poder para perdonar todos los pecados y para dar vida eterna a toda persona que cree en él.

¿Y tú?
¿Quieres seguir perdido en tu propio camino?
o ¿Quieres escuchar la manera correcta de ir al cielo?
Entonces por favor, escuche con mucha atención.

Si tú quieres tener el perdón de tus pecados y la vida eterna, tú debes creer en Jesús como tu salvador, y creer que Él murió por tí.

La Biblia, la palabra de Dios dice:
Todo aquel que cree en Jesús, tiene vida eterna y perdón de pecados.

¿Quieres tú ser perdonado de tus pecados?
¿Necesitas tú el perdón de tus pecados?

no hay otro nombre, no hay otra persona, no puede otro hombre salvarte, ninguna mujer puede interceder por ti, Sólo Jesús y nadie más.

No hay otro camino!; no hay otra puerta!; no hay otro salvador!; no hay otro mediador!

Juan 3:36: El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.

Juan 6:47:  Jesús dijo: De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.

Que Dios te bendiga.

*******************************************************

Anpil moun di yo vle ale nan syèl la.
moun ap chèche pwòp fason yo pou yo fè Bondye plezi.
moun fè bon zèv, pou Bondye pèmèt yo antre nan syèl la.
moun yo chwazi pwòp chemen yo, pou yo ka pwoche bò kote Bondye.

e ou menm?
Èske w gen pwòp fason w tou pou w viv pwoche bò kote Bondye?
Èske w panse w ap viv pre Bondye?
Èske w konnen si lavi w fè Bondye plezi?

Petèt ou gen yon bon lavi, ede lòt moun,
e se poutèt sa ou panse ke Bondye ap louvri pòtay syèl la pou ou.

Ann li sa Bib la di.

Gen yon chemen ki sanble dwat nan moun
Men, fen li se chemen lanmò.

an nou tou li vèsyon an nan sans kreyòl la, Chemen ou kwè ki bon an, se li ki mennen ou, tou dwat nan lanmò. se yon mesaj klè.

Seyè a li menm di nou pawòl sa yo nan moman sa a.
fason ou panse ale nan syèl la pa sèvi ou,
ou pa ka ale nan syèl la, nan prezans Bondye, ak efò ou, oswa zev ou yo, oswa pou lajan ou.

pi bon entansyon ou, pi bon travay ou, Pi bon lide ou gen, pou ou ale nan syèl la. li pa itil

Paske Chemen ou kwè ki bon an, Pou yo ale nan syèl la, pou yo ale nan prezans Bondye
Li vrèman pran ou lwen Bondye, ou pa ka ale nan Bondye wout ou, Paske Chemen ou kwè ki bon an,

se li ki mennen ou, tou dwat nan lanmò.

Se konsa, Kisa w dwe fè pou w ale nan syèl la?

byen, kounye a se moman pou nou pale sou Jezikri.

Pitit Bondye a, Sovè mond lan, Li se vre fason pou ale jwenn Bondye.

Premye, Paske li menm li te soti nan syèl la, pou bay pwòp lavi li kòm ranson pou tout moun.
Li te mouri sou kwa a, li te antere l, e sou twazyèm jou a, li leve soti vivan nan lanmò.

Jezi ke nou ap pale kounye a, sèlman li padonnen peche,
Li gen pouvwa pou l padone tout peche e pou l bay tout moun ki kwè nan li lavi etènèl.

E ou menm?
Èske ou vle rete pèdi nan pwòp fason ou?
o Èske ou vle tande bon fason pou ale nan syèl la?
Se konsa, tanpri koute ak anpil atansyon.

si ou vle gen padon pou peche ou yo ak lavi etènèl, ou dwe kwè nan Jezi kòm sovè ou, epi kwè ke li te mouri pou ou, Bib la, pawòl Bondye a di: tout moun ki kwè nan Jezi gen lavi etènèl ak padon pou peche yo.

Èske ou vle yo padonnen peche ou yo?
Èske w bezwen padon pou peche w yo?
Pa gen lòt non, pa gen lòt moun, pa gen lòt moun ki ka sove ou, okenn fanm pa ka lapriyè pou ou, Se sèlman Jezi e pa gen okenn lòt moun.

pa gen lòt fason ankò!; pa gen lòt pò tankò!; pa gen lòt sovè ankò!; pa gen lòt medyatè ankò!

Jan twa, trant sis
Moun ki mete konfyans yo nan Pitit la, yo gen lavi ki p’ap janm fini an. Moun ki desobeyi Pitit la, yo p’ap gen lavi sa a. Se kòlè Bondye k’ap tonbe sou yo.

Jan sis, karan set   Jezi di:
Sa m’ap di nou la a, se vre wi: moun ki mete konfyans yo nan Bondye, se yo ki gen lavi ki p’ap janm fini an.

Lea la Biblia, y si tiene preguntas, escríbanos a
contacto@venidluego.net y muy pronto le responderemos.
Li Bib la, epi si ou gen kesyon, ekri nou nan
contacto@venidluego.net epi n ap reponn ou trè byento.

Sé el primero en comentar en «¿Vives tú cerca de Dios? – Èske w ap viv pre Bondye?»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*