La Salvación de Dios – Delivrans Bondye a

Hoy leeremos en Tito 2:11

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,

En creol dice el favor de Dios, el amor de Dios se ha mostrado a nosotros y tiene un propósito, es para salvación y luego dice el alcance que tiene esta salvación, dice: a todos los hombres y mujeres, la humanidad entera que vivimos en todo lugar en cualquier pais de este mundo.

debemos recordar que nuestro pecado, nos ha separado de Dios, hemos sido expulsados.

echados fuera del poder de su gloria, merecedores de la condenación y del justo juicio de Dios y del castigo en el lugar de los tormentos.

Porque el pecado ha hecho daño a la humanidad, separándonos para siempre de la comunión que había en un principio con el Señor,

Ahora, ante este gran problema que teníamos, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8

Amigos, el amor de Dios se nos mostró, cuando Dios envió a su hijo al mundo para salvarnos…Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17

y luego en Tito donde hemos leído dice: Para salvación, amigos nuestros, Dios quiere salvarte.

Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor; convertíos, pues, y viviréis. Ezequiel 18:32

Cada persona en este momento, que no ha creído en Jesús, que Jesús no es su salvador, está perdido, sin salvación, sin esperanza, lejos de Dios, y si mueres hoy, irás a la eternidad sin oportunidad para encontrar la salvación.

Dios, quiere salvarte hoy, no rechaces su amor y no te demores, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16

Amigo y amiga, no pierdas tu alma en la condenación eterna, mira a Jesús, que murió en la cruz en tu lugar por tu pecado para darte a ti el perdón de todos tus pecados, para darte la vida eterna y para llevarte a Dios.

no importa lo lejos que tú estés ahora Jesús puede llevarte a la presencia de Dios.

Continuaremos si Dios quiere.

Que Dios te bendiga.

*******************************************************

Jodi a nou pral li nan Tit 2:11
Bondye fè konnen favè l’ pou tout moun ka delivre.

Nan kreyòl li di favè Bondye, lanmou Bondye, te montre nou e li gen yon objektif pou delivrans
Lè sa a, di sijè ki abòde lan delivre sa a, Bib la di, pou tout moun gason ak fanm, limanite a tout antye ke nou ap viv toupatou, nan nenpòt peyi nan mond sa a.

Nou dwe sonje peche nou yo, li te separe nou ak Bondye. yo te mete nou deyò jete soti nan pouvwa a nan tout bèl pouvwa li merite kondanasyon, nan jijman dwat Bondye a ak pinisyon nan plas touman.

Paske peche te blese limanite, separe yo pou tout tan soti nan kominyon an ki te gen depi nan konmansman an ak Seyè a.

kounye a, te fè fas ak gwo pwoblèm sa a nou te genyen, sou pwen sa a, Bondye moutre nou jan li renmen nou anpil; paske nou t’ap fè peche toujou lè Kris la mouri pou nou. Rom senk uit

zanmi, Lanmou Bondye te montre nou, lè Bondye voye pitit gason l ‘nan mond lan pou konsève pou nou Bondye pa voye Pitit li a sou latè pou kondannen lèzòm, men pito pou l’ te kapab delivre yo. Jan twa dizet

Lè sa a, nan Tit kote nou te li li di: Pou delivrans.

Zanmi nou yo, Bondye vle delivre ou.

Mwen pa ta renmen wè pesonn mouri. Se mwen menm, Seyè sèl Mèt la, ki di sa. Tounen vin jwenn mwen epi n’a viv. Ezekiel dizuit, trant de

chak moun nan moman sa a, ki pa kwè nan Jezi, ke Jezi pa sovè ou Li se pèdi san delivrans san espwa lwen Bondye epi si ou mouri jodi a, ou pral ale nan letènite, pa gen chans jwenn delivrans.

Bondye vle delivre ou jodi a, pa rejte lanmou li pa anreta.

ke Bondye te nan Kris la rekonsilye mond lan ak tèt li, pa pran peche moun an konsiderasyon … dezyem koritiem senk, diz nef

Paske, Bondye sitèlman renmen lemonn, li bay sèl Pitit li a pou tout moun ki kwè nan li pa peri, men pou yo gen lavi ki p’ap janm fini an. Jan twa, siz

zanmi, pa pèdi nanm ou nan kondanasyon p’ap janm fini an.

gade Jezi, ki te mouri sou kwa a nan plas ou pou peche ou ba ou, padon tout peche ou yo bay lavi etènèl
epi pou mennen ou bay Bondye kèlkeswa jan ou lwen kounye a Jezi ka mennen ou nan prezans Bondye.

nap kontinye, si Bondye vlè

Bondye beni w.

 

Lea la Biblia, y si tiene preguntas, escríbanos a
contacto@venidluego.net y muy pronto le responderemos.
Li Bib la, epi si ou gen kesyon, ekri nou nan
contacto@venidluego.net epi n ap reponn ou trè byento.

 

Sé el primero en comentar en «La Salvación de Dios – Delivrans Bondye a»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*